Zasady serwisu

W momencie otrzymania wpłaty od klienta lub rozpoczęcia przez przez IPSlink, poniższe zasady wchodzą w życie.


Płatności

Akceptowane metody płatności to przelew bankowy (mBank, Bankowość Detaliczna BRE Banku SA). Za każde zlecenie wystawiana jest faktura VAT. W przypadku nie podania danych do faktury ( szczególnie numeru NIP ) faktura nie zostanie wysłana, aż do momentu otrzymania wszystkich wymaganych danych. Brak kontaktu ze strony klienta przez dwa tygodnie może skutkować zawieszeniem i odłożeniem w czasie wykonywanego zlecenia ze względu na trudność w komunikacji.


Support

Czas odpowiedzi na ticket jest uzależniony od stopnia jego złożoności, jednak maksymalny czas odpowiedzi wynosi 24 godziny. Zwykle odpowiedź jest udzielana w czasie 30-60 minut od napisania ticketu lub odpowiedzi. Wszystkie zlecenia dotyczące stworzenia modyfikacji lub skina objęte są darmowym czterotygodniowym supportem w czasie którego są naprawiane wszystkie niezauważone błędy oraz braki w zamówionym towarze. Jeśli jednak klient zmieni samodzielnie przedmiot zamówienia, wszystkie błędy tym spowodowane są poprawiane odpłatnie, stawka wynosi 50zł za każdą rozpoczętą godzinę potrzebną do naprawy błędów. Po tym okresie ( po pierwszej roboczogodzinie ) stawka godzinowa wynosi 35zł. Zakres supportu obejmuje wtedy naprawy błędów oraz zmiany funkcjonalności w zakupionym uprzednio towarze lub usłudze. Dodatkowo zgłoszone opcje lub elementy w zamawianym towarze, po rozpoczęciu procesu jego tworzenia są dodatkowo płatne. Wysokość dopłaty jest uzależniona od typu i złożoności zgłoszonych uwag.


Realizacja zamówień

Czas potrzebny na wykonanie zleconego zamówienia jest zależny od stopnia skomplikowania, obecnej kolejki zlecenie do realizacji, a także od statusu klienta. Stali klienci (powyżej 5 zleceń) są obsługiwani poza kolejnością, jeśli to możliwe. W trakcie wykonywania modyfikacji lub skina na zamówienie IPSlink zdaje raport, na żądanie klienta, z każdego etapu wykonywania pracy. Raport jest w formie zrzutów ekranu oraz krótkich informacji tekstowych.


Prawo własności oraz jego przekazanie

Jeśli umowa nie stanowi inaczej, wszystkie zamówione towary na stronie IPSlink.pl są objęte prawem własności oraz prawem do redystrybucji, które należą do IPSlink. Przekazanie praw własności oraz praw do redystrybucji są dodatkową usługą, ustalaną i płatną indywidualnie. Koszt przekazania praw nie jest określony i zależy od zakupionego towaru. Przekazanie praw dotyczy jednego towaru. Po opłaceniu przekazania praw, na adres klienta jest przesyłane pisemne zrzeczenie się praw. Transakcja przekazania praw jest bezzwrotna.


Prawa autorskie

Usunięcie informacji o autorze z każdego towaru, stworzonego na indywidualne zamówienie lub wybranego z dostępnej oferty na stronie IPSlink.pl, jest płatne dodatkowo. Opcja obejmuje każde pojedyncze zamówienie na towar. Jeśli klient nie zakupił usunięcia informacji o autorze, wszystkie te informacje muszą pozostać nie naruszone, nie edytowane, przesłaniane lub usuwane. Usunięcie informacji o autorze obejmuje każde zamówienie i jest aktywnej dla jednej domeny klienta.
Wszystkie modyfikacje wykonywane przez IPSlink są kodowane komercyjnym enkoderem. Więcej informacji można znaleźć w ofercie poświęconej modyfikacjom. Wyświetl informacje dotyczące kodowania modyfikacji.


Instalacja

Istnieje możliwość jednorazowej bezpłatnej instalacji dowolnego zakupionego produktu (modyfikacji lub skina) od IPSlink. Dostępność tej usługi jest na każdym etapie zamówienia. Czas w jakim IPSlink może to wykonać wynosi 3 miesiące. Po tym czasie, lub każda kolejna instalacja, pobierana jest opłata.


Polityka zwrotów

IPSlink nie prowadzi żadnej polityki zwrotów. Jednakże w uzasadnionych przypadkach kiedy zamówiony towar (modyfikacja, skin itp.) nie jest kompatybilny z serwerem klienta istnieje możliwość zwrotu 50% wartości zamówienia, jeśli istnieje możliwość udowodnienia, że zamówiony towar nie może zostać poprawnie dodany i uruchomiony na posiadanym serwerze. Żądanie zwrotu można składać do dwóch tygodni od momentu przekazania towaru do klienta. Po tym czasie żądania nie są rozpatrywane. Jeśli IPSlink nie jest w stanie zakończyć poprawnie i doręczyć towaru do klienta, zostaje przyznany zwrot w wysokości 95% wpłaconych do tego momentu pieniędzy na poczet wykonania usługi.
Podobnie rzecz się ma z wykonywanymi usługami. IPSlink nie zwraca należności za niewykorzystany czas supportu, który to należy wykorzystać do jego daty zakończenia. Wykonana i opłacona usługa zostanie wykonana w czasie na jaki została zakupiona lub po czasie, jaki jest konieczny, by ją ukończyć.


Strona IPSlink.pl

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego IPSlink są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.00.80.904 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402). Korzystanie z serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich, praw z rejestracji znaków towarowych lub praw ochronnych na znaki towarowe.


Forum społeczności IPSlink

Forum społeczności IPSlink zostało stworzone dla użytkowników w celu kontaktu pomiędzy nimi, wzajemnej pomocy. Na forum nie jest świadczona żadna oficjalna i nie oficjalna pomoc dla towarów i usług zakupionych na stronie IPSlink.pl. Dostęp do forum nie jest prawem, ale korzyścią, dlatego w razie jakichkolwiek nieprawidłowości i bez uzasadnienia dostęp ten może zostać odebrany.Ostatnia aktualizacja: 14 IV 2010r.

Przedstawiona oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Wszystkie podane ceny są cenami netto. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Copyright © IPSlink.pl 2007 - 2017 ( v.0.6.0 )
Zasady serwisu | Polityka prywatności | Opinie klientów | Strefa klienta
Serwis IPSlink.pl jest niezależnym podmiotem na rynku. W szczególności w żaden sposób niepowiązanym z producentem Invision Power Services, Inc. z siedzibą w Forest (USA).