Instalacja forum

celu sprawnego przeprowadzenia procesu instalacji, należy sprawdzić, czy posiadany serwer spełnia poniższe wymagania, konieczne do jego prawidłowego ukończenia.

Dla forum IP.Board w wersji 2.3.x potrzeba serwera o następująch parametrach:
 • PHP 4.3+ lub PHP 5.0+
 • MySQL 4.0+ lub MySQL 5.0+

Wymagania stawiane serwerowi do prawidłowej pracy z IP.Board 3.x to:

Zalecane

 • PHP 5.2+
  • GD2 Extension
  • SPL Extension
  • DOM XML Extension
  • JSON Extension
 • MySQL 5.0+

Minimalne

 • PHP 5.1.0+
  • GD2 Extension
  • SPL Extension
  • DOM XML Extension
 • MySQL 4.1+

Wymagania co do serwera pod forum IP.Board 3.x można również sprawdzić przy pomocy skryptu, dostępnego tutaj.

W celu optymalizacji i uniwersalności zalecanym kodowaniem bazy danych dla jest UTF-8 i w takim też domyślnie kodowaniu jest instalowane forum.

Całość prac związanych z instalacją zawiera się w procesie instalacji, następnie spolszczenia forum. Kolejny etap to konfiguracja wraz z regionalizacją, czyli dostosowanie ustawień do warunków polskich (strefa czasowa).
Ostatni etap stanowi całościowa weryfikacja działania forum pod kątem wąskich gardeł, czyli miejsc i działań najczęściej powodujących problemy i ich eliminacja.

Copyright © IPSlink.pl 2007 - 2017 ( v.0.6.0 )
Zasady serwisu | Polityka prywatności | Opinie klientów | Strefa klienta
Serwis IPSlink.pl jest niezależnym podmiotem na rynku. W szczególności w żaden sposób niepowiązanym z producentem Invision Power Services, Inc. z siedzibą w Forest (USA).