ionCube - szczegóły

Z dniem 16 XI 2009r. wszystkie płatne modyfikacje kupowane na stronie IPSlink.pl są kodowane bez możliwości wglądu i edycji kodu źródłowego.

Przed zakupem proszę się upewnić, że serwer obsługuje darmowy moduł deszyfrujący o nazwie ionCube. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z administratorem serwera. Można również sprawdzić to samodzielnie, a więcej o tym informacji znajduje się na tej stronie.

W przypadku opłacenia wykonania modyfikacji i braku obsługi ionCube na serwerze kwota jest zwracana z potrąceniem 40% wartości zamówienia, również przed dostarczeniem i wykonaniem modyfikacji. Wyświetl szczegółowe informacje o zwrotach.

Ogólne zasady

  1. O ile to możliwe modyfikacja jest kodowania ionCube tak, by nie utrudniać jej instalacji i korzystania z niej.
  2. Okres ważności kodowanych plików nie jest określony. Chyba, że umowa stanowi inaczej.
  3. Modyfikacja może działać tylko na jednej domenie, określonej przed zakupem modyfikacji. Chyba, że umowa stanowi inaczej.
    • Istnieje możliwość nabycia licencji na więcej domen - za każdą domenę obowiązuje opłata 30% wartości modyfikacji. W przypadku większej ilości dozwolonych domen istnieje możliwość negocjacji cen.
  4. W przypadku braku obsługi plików kodowanych ionCube'm na serwerze opłata za modyfikację jest zwracana z potrąceniem 15% całkowitych kosztów zakupu, tytułem kosztów manipulacyjnych.
  5. W szczególnych przypadkach korzystanie z modyfikacji może być dozwolone tylko określonym adresie IP serwera.
  6. W szczególnych przypadkach korzystanie z modyfikacji może być dozwolone do określonej daty lub po upływie ustalonego czasu liczonego w minutach, godzinach, dniach lub tygodniach.
  7. W szczególnych przypadkach korzystanie z modyfikacji może być możliwe tylko z dostarczonym kluczem licencyjnym.

Zlecając wykonanie modyfikacji w serwisie IPSlink.pl przyjmuje się do wiadomości i zgadza się z powyższymi zasadami. W razie wątpliwości lub pytań proszę się kontaktować przed opłaceniem usługi.

Uwagi

Określenie 'modyfikacja' używane na stronie odnosi się do każdego wytworu napisanego w tzw. technologiach webowych - PHP, SQL, JS i inne.

Copyright © IPSlink.pl 2007 - 2017 ( v.0.6.0 )
Zasady serwisu | Polityka prywatności | Opinie klientów | Strefa klienta
Serwis IPSlink.pl jest niezależnym podmiotem na rynku. W szczególności w żaden sposób niepowiązanym z producentem Invision Power Services, Inc. z siedzibą w Forest (USA).