Naprawa błędów forum

Żaden skrypt nie jest wolny od wad. Żadne środowisko pracy nie jest bezawaryjne. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego błędu, szczególnie powodującego niemożność korzystania z forum, IPSlink wykonuje naprawę w możliwie najkrótszym czasie.

Naprawa obejmuje każdy rodzaj generowania błędu - przypadek losowy z serwerem, błąd modyfikacji, skina lub samego forum.
W szczególnych przypadkach może być konieczne posiadanie kopii bezpieczeństwa bazy danych sprzed wystąpienia awarii.

Jest to usługa jednorazowa, tj. po naprawie błędu, w przypadku wystąpienia identycznego lub podobnego błędu w przyszłości, naprawa w ramach reklamacji nie jest możliwa.
Od tej reguły jest jednak wyjątek, kiedy to kolejny identyczny błąd nie został definitywnie poprawiony w przeszłości.

Copyright © IPSlink.pl 2007 - 2017 ( v.0.6.0 )
Zasady serwisu | Polityka prywatności | Opinie klientów | Strefa klienta
Serwis IPSlink.pl jest niezależnym podmiotem na rynku. W szczególności w żaden sposób niepowiązanym z producentem Invision Power Services, Inc. z siedzibą w Forest (USA).