Zabezpieczenie forum

Usługa obejmuje zabezpieczenie oraz rekonfigurację forum pod tym kątem przy pomocy dostępnych wbudowanych narzędzi oraz możliwości połączonych w zoptymalizowany schemat tak, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa i zminimalizować ryzyko dostępu do serwisu przez niepowołane osoby.

W zakresie usługi zawiera się również kurs uświadamiający problem bezpieczeństwa i aspekty na które trzeba zwrócić uwagę w codziennym korzystaniu z forum, gdyż człowiek jest najsłabszym ogniwem w całym procesie przetwarzania i przesyłania informacji.

Copyright © IPSlink.pl 2007 - 2017 ( v.0.6.0 )
Zasady serwisu | Polityka prywatności | Opinie klientów | Strefa klienta
Serwis IPSlink.pl jest niezależnym podmiotem na rynku. W szczególności w żaden sposób niepowiązanym z producentem Invision Power Services, Inc. z siedzibą w Forest (USA).